Важността на техническия надзор

Няма човек, или поне не познаваме такъв, който не иска да знае, че продуктите и материалите, които използва в ежедневната си дейност, са най-добрите и че тяхното качество е предварително изпитано. Всъщност в много ситуации контролът на качеството е начинът, по който са предотвратени много трудови злополуки, много застрашаващи живота проблеми и други неприятни последствия.

Continue reading